liczba wyswietleń strony: 139857

Wycena badań archeologicznych...

Wycena badań archeologicznych - koszty, formalności

Koszt usługi wyliczany jest za każdym razem indywidualnie. Na cenę wpływają czynniki takie jak:

 • rodzaj inwestycji np. dom jednorodzinny, droga, wymiana instalacji gazowych / wodnych
 • powierzchnia wykopu/ wykopów oraz ich głębokość
 • czas trwania prac ziemnych
 • potencjalna ilość zabytków występująca na danym obszarze np. miejskim (w szczególności historycznych centrów miast), podmiejskim lub wiejskim
 • wyniki badań AZP danego terenu (wyższa pracochłonność w przypadku prawdopodobnych stanowisk archeologicznych typu osada, cmentarzysko)

Inne czynniki wpływające na koszt badań wykopaliskowych ale nie brane pod uwagę w przypadku nadzorów:

 • odległość – codzienny dojazd na teren inwestycji
 • rodzaj podłoża – glina / piasek
 • pora roku

Dla naszych klientów w ramach prac archeologicznych wykonujemy następujące działania

 • przygotowanie harmonogramu oraz dokładnego kosztorysu badań archeologicznych
 • przygotowanie w imieniu inwestora wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ), wraz z wymaganymi załącznikami o wydanie zezwolenia na badania oraz jego opłacenie - 82 zł
 • przeprowadzenie badań: obecność w trakcie prac ziemnych, dokumentacja, wydobywanie i opracowywanie zabytków
 • sporządzenie sprawozdania i ostatecznej dokumentacji z wykopalisk oraz przekazanie ich do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a po przyjęciu tej dokumentacji, złożenie do Urzędu Konserwatorskiego, uzyskanie pozwolenia na dalsze prowadzenie inwestycji.

Nasza usługa przygotowana jest w taki sposób aby, inwestor po przekazaniu naszej firmie niezbędnych dokumentów (plan terenu, decyzja WKZ) nie musiał zajmować się już formalnościami.

Skrupulatna wycena prowadzona jest w przypadku dużych i skomplikowanych inwestycji. Nadzór archeologiczny np. przy budowie domu posiada na ogół określone ramy cenowe