Czym są badania archologiczne

Firma archeologiczna, badania

Badania archeologiczne to zespół prac wykonywanych przez archeologa. Inwestor budowlany może się spotkać z dwoma rodzajami takich prac i są to: wykopaliska i nadzory archeologiczne. Wykonywanie takich prac obwarowane jest prawnie.. co oznacza, że trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków na ich prowadzenie. Zgoda taka musi być uzyskana przed rozpoczęciem prac ziemnych.

Jednak w worku 'badania archeologiczne' mieści się znacznie więcej prac np. kwerenda źródeł, opracowywanie pozyskanego materiału, badania specjalistyczne: ceramiki, szczątków kostnych.