Kim jest Konserwator Zabytków

Firma archeologiczna, badania

Konserwator Zabytów jest to urzędzik odpowiedzialny za ochronę zabudów znajdujących się na podlegającym mu terenie. Urzędy konserwatorskie są rozmieszczone w miastach wojewódzkich i powiatowych. Konserwatorzy odpowiedzialni są za ewidencja zabytków, kontrolują przestrzeganie prawa dotyczącego ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

To urzędy konserwatorskie wydają pozwolenia na budowę na terenie chronionym. Konserwator rozlicza inwestora oraz zatrudnionego archeologa z wykonanych prac na podstawie złożonych sprawozdań.

Logo urzędu konserwatorskiego – obok na zdjęciu – widnieje na chronionych budynkach.